Herhaalrecepten

Herhaalrecepten

Uw herhaalmedicatie kunt u aanvragen via Uw Zorg Online en via onze receptenlijn. Ook staat er een witte bak bij de balie waar u uw lege verpakkingen kunt inleveren.

Herhaalrecept via Uw Zorg Online
Met de Uw Zorg Online app heeft u inzage in uw actuele medicatiegegevens, zoals deze bij ons bekend zijn. Herhaalrecepten kunt u met de app direct aanvragen.

Herhaalrecept via de receptenlijn
Maakt u geen gebruik van Uw Zorg Online, dan kunt u uw herhaalmedicatie ook aanvragen via onze receptenlijn: 0591 61 40 30.

Inleveren lege verpakkingen
Er staat een witte bak bij de balie waar u uw verpakkingen kan inleveren, wij zullen dan een herhaalrecept naar uw apotheek sturen.
Let op! Herhaalmedicatie voor 10 uur ingeleverd liggen de volgende dag in principe na 16 uur bij uw apotheek klaar.